Θερμοκρασία

Η θερμοκρασία είναι υπεύθυνη για το μεταβολισμό των ζωντανών οργανισμών που φιλοξενούμε.