Νέα Ερυθραία

Ανακοινώσεις


Ανανεωμένο στοκ ζωντανών οργανισμών θαλασσινού
Chrysiptera talboti-Talbot’s damsel-M
Pseudocheilinops ataenia-Pink-Streaked wrasse-M
Salarias fasciatus M Red-Fin – Jewelled Blenny
Chromis viridis-Green/Blue chromis-M
Acanthurus triostegus S – Convict Tang
Zebrasoma scopas -Brushtail tang -S
Pseudocheilinus hexataenia L – Six Line Wrasse
Pseudochromis paccagnellae -Royal dottyback-M
Zanclus cornutus M – Moorish Idol
Pseudanthias squamipinnis (Female) M – Lyretail Anthias
Nemateleotris magnifica -Fire dartfish-M
Paracanthurus hepatus S – Blue Tang
Valenciennea strigata -Yellowheaded sleeper goby-M
Zebrasoma xanthurum – Purple Tang
Heniochus acuminatus M – Pennant Coralfish
Pseudanthias squamipinnis -Pacific Lyretail anthias (Male)-M
Ostracion cubicus M – Yellow Boxfish
Amphiprion clarkii-Clark’s clownfish-M
Sabellastarte sp. – Giant Feather Duster
Stenopus hispidus S – Banded Coral Shrimp
Holothuria atra – Black Sea Cucumber
Spirographis spallanzanii -Yellow fan worm-M
Lysmata amboinensis  -Skunk cleaner shrimp-
Diadema urchin – Sea Urchin
Prinocidaris verticillata – pencil urchin
Stenopus hispidus -Banded boxer shrimp-
Trochus sp-Top shell-M
Protula bispiralis – Red Fanworm
Nassarius dorsatus-Sand cleaner snail-
Dolabella auricularia  – Wedge Sea Hare
Percnon gibbesi -Sally lightfoot crab-
Tectus fenestratus -Turban snail-
Turbo brunneus-Cat’s Eye Turbo-
Hymenocera picta – Harlequin Shrimp
Turbo fluctuosa – Top Shell Snail
Nassarius distortus M
Mespilia globulus -Red tuxedo urchin
Ανανεωμένο στοκ ζωντανών οργανισμών γλυκού νερού


Pterophyllum scalare – Golden Marble Angelfish  L
Pterophyllum scalare – Angelfish Assorted/mix 3-4 cm
Pterophyllum scalare – Angelfish White/Crystal Platinum 2-4cm
Pterophyllum scalare – Angelfish Gold 2-4 cm
Cyprinus carpio-Butterfly Koi 10cm
Epalzeorhynchos frenatus – Rainbow Shark Albino 3-5cm
Boraras maculatus – Dwarf Rasbora
Synodontis multipunctatus – Cuckoo Catfish
Cyprinus carpio – Koi Mix 10cm
Betta spledens sp
Colisa lalia- Neon Dwarf Gourami 3-4 cm
Poecilia reticulata – Black Guppy L
Gymnocorymbus ternetzi – Widow Tetra Colour Mix 2-3cm
Hyphessobrycon amandae -Ember Tetra-2 cm
Julidochromis marlieri- Marlier’s Julie
Labidochromis caeruleus – Lemon Yellow Lab M
Apistogramma pandurini – Blue Panda Dwarf Cichlid 3-5cm
Amatitlania myrnae –Topaz Cichlid
Geophagus surinamensis – Eartheater cichlid 7.5cm
Betta splendens – Siamese Fighting Fish  Male Halfmoon 3cm
Carassius auratus – Ryukin Red White 8-10cm
Carassius auratus – Lionhead brown
Crossocheilus oblongus – Siamese Algae Eater
Cyprinus Koi
Sewellia lineolata – Tiger Hillstream Loach 3-4cm
Ptyochromis hippo – Hippo Point Salmon Cichlid
Pterophyllum scalare – Angelfish Black
Capotea titeya-Cherry Barb 2 cm
Betta splendens – Siamese Fighting Fish Tri-color
Rasbora hetermorpha -Harlequin Rasbora 2.8 cm
Gyrinocheilus aymonieri – Chinese Algae Eater Gold
Pterophyllum scalare – Angelfish Dark Mix 4-5
Pterophyllum scalare – Peruvian Angelfish 5cm
Channa bleheri-Rainbow Snakehead ( Breed) 4 cm
Dario dario – Scarlet Badis M
Trichopsis pumila – Sparkling Gourami
Hemigrammus bleheri – Firehead Tetra 2-3cm
Hyphessobrycon anisitsi – Buenos Aires Tetra
Danio rerio – Zebra Danio Colour Mix 3-4cm
Celestichthys erythromicron-Emerald Dwarf Rasbora (Erythromicron) 1.5 cm
Trigonostigma hengeli-Glowlight Rasbora (Hengeli)-2.5 cm
Boraras brigittae – Mosquito Rasbora
Boraras merah -Phoenix Rasbora (Merah) 1.5 cm
Puntius filamentosus – Filament Barb M
Stiphodon annieae – Annie’s Goby
Symphysodon discus Assorted M
Pterophyllum scalare – Angelfish Koi  2-4 cm
Carassius auratus – Shubunkin Goldfish 4-7cm
Hemigrammus rhodostomus – Rummy Nose Tetra  ML
Cyprinus carpio – Koi Butterfly 12.5cm
Melanotaenia boesmani – Boeseman’S Rainbowfish 4-6cm
Carassius auratus – Fantail Calico
Puntius conchonius – Rosy Barb Gold / Lemon Long Fins
Carassius auratus – Telescope Black 5-7cm
Pangio semicincta-Kuhli Loach 5 cm
Macrotocinclus affinis M- Golden Otocinclus M
Corydoras Aeneus – Bronze Cory M
Chindongo demasoni – Demanson’S Cichlid 3.5cm
Symphysodon discus – Red Melon discus 5cm
Hyphessobrycon eques -Serpae Tetra
Trigonostigma heteromorpha -Harlequin Rasbora L
Pterygoplichthys gibbiceps – Sail Fin Pleco M
Botia macracantha -Clown Loach 7 cm
Corydoras julli-Corydoras Julli 2.5 cm
Pethia padamya – Odessa Barb 2-3cm
Gyrinocheilus aymonieri – Chinese Algae Eater
Iriatherina werneri – Featherfin Rainbowfish
Paracheirodon innesi-Neon Tetra 2 cm
Nanostomus beckfordi – Golden Pencilfish
Crossocheilus siamensis – Siamese Flying Fox 4-5cm
Corydoras paleatus  -Corydoras Pepered-2.5 cm
Carassius auratus – Ryukin Tricolor
Cyprinus carpio – Yellow Koi A 12.5cm
Betta splendens – Siamese Fighting Fish Halfmoon Male L
Carassius auratus – Red Oranda 10cm
Carassius auratus – Red Black Oranda 10CM
Thayeria boehlkei – Penguin Tetra M
Trichogaster trichopterus – Opal Marble Gourami M
Trichogaster trichopterus Gourami Mix
Poecilia sphenops – Molly Mix
Astronotus ocellatus – Red Oscar Cichlid 6cm
Symphysodon discus – Red Turquoise discus 5cm
Corydoras panda   -Corydoras Panda 2.5 cm
Phenacogrammus interruptus – Congo Tetra
Puntius denisonii – Red Line Torpedo Barb
Inpaichthys kerri – Blue Emperor Tetra Super Blue M
Ancistrus sp. – Bristlenose Pleco M
Betta splendens -Betta Longfin Male 3 cm
Tanichthys albonubes -White Cloud Mountain-2.5 cm
Puntigrus tetrazona-Green Tiger Barb 2.5 cm
Carassius auratus – Funtail Red-White
Betta splendens – Siamese Fighting Fish Butterfly Super Delta
Celestichthys margaritatus-Galaxy Rasbora-2 cm
Corydoras sterbai-Corydoras sterbai 2.5 cm
Betta splendens – Siamese Fighting Fish Crowntail Male 3cm
Betta splendens -Betta Super Delta Male 3 cm
Maylandia estherae – Red Zebra Cichlid
Corydoras pygmaeus-Pygmy Corydoras 1.3 cm
Astronotus ocellatus – Albino Tiger Skin Oscar 6cm
Xiphophorus helleri – Swordtail Fish Mix S
Balantiocheilus melanopterus – Silver Shark 4.5cm
Gastromyzon punctulatus -Borneo Sucker 4 cm
Trichogaster leeri – Pearl Gourami
Poecillia reticulata – Guppy Mixed Males
Ancistrus sp. – Bristlenose pleco L
Melanochromis johannii – Electric Blue Johanni
Carassius auratus -Sarasa Goldfish 4-7cm
Xiphophorus maculatus – Platy Coral Mix
Microgeophagus ramirezi – Blue Ram 4-5cm
Xiphophorus maculatus – Platy Coral Red and White 2-3 cm
Otocinclus vittatus – Common Otocinclus Lda023 25-3cm
Danio albolineatus-pearl Danio
Danio rerio – Zebra Danio Long Fins
Xiphophorus maculatus – Bumblebee Platy M
Chromobotia macracanthus M – Clown Loach 5cm M
Corydoras aeneus  -Corydoras Albino-2.5 cm
Corydoras aeneus – Bronze Cory 2.5-3cm
Carinotetraodon travancoricus – Dwarf Puffer
Betta splendens – Siamese Fighting Fish Female
Carassius auratus – Lionhead Calico 5-7cm
Pterophyllum scalare – Golden Marble Angelfish  L
Pterophyllum scalare – Angelfish Assorted/mix 3-4 cm
Pterophyllum scalare – Angelfish White/Crystal Platinum 2-4cm
Pterophyllum scalare – Angelfish Gold 2-4 cm
Cyprinus carpio-Butterfly Koi 10cm
Epalzeorhynchos frenatus – Rainbow Shark Albino 3-5cm
Boraras maculatus – Dwarf Rasbora
Synodontis multipunctatus – Cuckoo Catfish
Cyprinus carpio – Koi Mix 10cm
Betta spledens sp
Colisa lalia- Neon Dwarf Gourami 3-4 cm
Poecilia reticulata – Black Guppy L
Gymnocorymbus ternetzi – Widow Tetra Colour Mix 2-3cm
Hyphessobrycon amandae -Ember Tetra-2 cm
Julidochromis marlieri- Marlier’s Julie
Labidochromis caeruleus – Lemon Yellow Lab M
Apistogramma pandurini – Blue Panda Dwarf Cichlid 3-5cm
Amatitlania myrnae –Topaz Cichlid
Geophagus surinamensis – Eartheater cichlid 7.5cm
Betta splendens – Siamese Fighting Fish  Male Halfmoon 3cm
Carassius auratus – Ryukin Red White 8-10cm
Carassius auratus – Lionhead brown
Crossocheilus oblongus – Siamese Algae Eater
Cyprinus Koi
Sewellia lineolata – Tiger Hillstream Loach 3-4cm
Ptyochromis hippo – Hippo Point Salmon Cichlid
Pterophyllum scalare – Angelfish Black
Capotea titeya-Cherry Barb 2 cm
Betta splendens – Siamese Fighting Fish Tri-color
Rasbora hetermorpha -Harlequin Rasbora 2.8 cm
Gyrinocheilus aymonieri – Chinese Algae Eater Gold
Pterophyllum scalare – Angelfish Dark Mix 4-5
Pterophyllum scalare – Peruvian Angelfish 5cm
Channa bleheri-Rainbow Snakehead ( Breed) 4 cm
Dario dario – Scarlet Badis M
Trichopsis pumila – Sparkling Gourami
Hemigrammus bleheri – Firehead Tetra 2-3cm
Hyphessobrycon anisitsi – Buenos Aires Tetra
Danio rerio – Zebra Danio Colour Mix 3-4cm
Celestichthys erythromicron-Emerald Dwarf Rasbora (Erythromicron) 1.5 cm
Trigonostigma hengeli-Glowlight Rasbora (Hengeli)-2.5 cm
Boraras brigittae – Mosquito Rasbora
Boraras merah -Phoenix Rasbora (Merah) 1.5 cm
Puntius filamentosus – Filament Barb M
Stiphodon annieae – Annie’s Goby
Symphysodon discus Assorted M
Pterophyllum scalare – Angelfish Koi  2-4 cm
Carassius auratus – Shubunkin Goldfish 4-7cm
Hemigrammus rhodostomus – Rummy Nose Tetra  ML
Cyprinus carpio – Koi Butterfly 12.5cm
Melanotaenia boesmani – Boeseman’S Rainbowfish 4-6cm
Carassius auratus – Fantail Calico
Puntius conchonius – Rosy Barb Gold / Lemon Long Fins
Carassius auratus – Telescope Black 5-7cm
Pangio semicincta-Kuhli Loach 5 cm
Macrotocinclus affinis M- Golden Otocinclus M
Corydoras Aeneus – Bronze Cory M
Chindongo demasoni – Demanson’S Cichlid 3.5cm
Symphysodon discus – Red Melon discus 5cm
Hyphessobrycon eques -Serpae Tetra
Trigonostigma heteromorpha -Harlequin Rasbora L
Pterygoplichthys gibbiceps – Sail Fin Pleco M
Botia macracantha -Clown Loach 7 cm
Corydoras julli-Corydoras Julli 2.5 cm
Pethia padamya – Odessa Barb 2-3cm
Gyrinocheilus aymonieri – Chinese Algae Eater
Iriatherina werneri – Featherfin Rainbowfish
Paracheirodon innesi-Neon Tetra 2 cm
Nanostomus beckfordi – Golden Pencilfish
Crossocheilus siamensis – Siamese Flying Fox 4-5cm
Corydoras paleatus  -Corydoras Pepered-2.5 cm
Carassius auratus – Ryukin Tricolor
Cyprinus carpio – Yellow Koi A 12.5cm
Betta splendens – Siamese Fighting Fish Halfmoon Male L
Carassius auratus – Red Oranda 10cm
Carassius auratus – Red Black Oranda 10CM
Thayeria boehlkei – Penguin Tetra M
Trichogaster trichopterus – Opal Marble Gourami M
Trichogaster trichopterus Gourami Mix
Poecilia sphenops – Molly Mix
Astronotus ocellatus – Red Oscar Cichlid 6cm
Symphysodon discus – Red Turquoise discus 5cm
Corydoras panda   -Corydoras Panda 2.5 cm
Phenacogrammus interruptus – Congo Tetra
Puntius denisonii – Red Line Torpedo Barb
Inpaichthys kerri – Blue Emperor Tetra Super Blue M
Ancistrus sp. – Bristlenose Pleco M
Betta splendens -Betta Longfin Male 3 cm
Tanichthys albonubes -White Cloud Mountain-2.5 cm
Puntigrus tetrazona-Green Tiger Barb 2.5 cm
Carassius auratus – Funtail Red-White
Betta splendens – Siamese Fighting Fish Butterfly Super Delta
Celestichthys margaritatus-Galaxy Rasbora-2 cm
Corydoras sterbai-Corydoras sterbai 2.5 cm
Betta splendens – Siamese Fighting Fish Crowntail Male 3cm
Betta splendens -Betta Super Delta Male 3 cm
Maylandia estherae – Red Zebra Cichlid
Corydoras pygmaeus-Pygmy Corydoras 1.3 cm
Astronotus ocellatus – Albino Tiger Skin Oscar 6cm
Xiphophorus helleri – Swordtail Fish Mix S
Balantiocheilus melanopterus – Silver Shark 4.5cm
Gastromyzon punctulatus -Borneo Sucker 4 cm
Trichogaster leeri – Pearl Gourami
Poecillia reticulata – Guppy Mixed Males
Ancistrus sp. – Bristlenose pleco L
Melanochromis johannii – Electric Blue Johanni
Carassius auratus -Sarasa Goldfish 4-7cm
Xiphophorus maculatus – Platy Coral Mix
Microgeophagus ramirezi – Blue Ram 4-5cm
Xiphophorus maculatus – Platy Coral Red and White 2-3 cm
Otocinclus vittatus – Common Otocinclus Lda023 25-3cm
Danio albolineatus-pearl Danio
Danio rerio – Zebra Danio Long Fins
Xiphophorus maculatus – Bumblebee Platy M
Chromobotia macracanthus M – Clown Loach 5cm M
Corydoras aeneus  -Corydoras Albino-2.5 cm
Corydoras aeneus – Bronze Cory 2.5-3cm
Carinotetraodon travancoricus – Dwarf Puffer
Betta splendens – Siamese Fighting Fish Female
Carassius auratus – Lionhead Calico 5-7cm
 
Ωράριο Λειτουργίας Καταστήματος Nέας Ερυθραίας
  • Ώρες λειτουργίας:
  • Δευ-Παρ: 10:00 – 20:00
  • Σαβ: 10:00 – 18:00

Οι ολοκαίνουργιες και σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στην Νέα Ερυθραία ελπίζουμε πως θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς χομπίστες. Ελάτε να δείτε μία ποικιλία από ζωντανούς οργανισμούς και τις καλύτερες μάρκες του χώρου.

Facebook: https://www.facebook.com/aquariogr.nea.erythraia

Τατοΐου 132α, 14671, Νέα Ερυθραία
Τηλ. 210 61.48.155, Email: info@aquario.gr