Φωτισμός

Υποβρύχια και εξωτερικά συστήματα φωτισμού κατάλληλα για λίμνες.