Αλάτια

Φαρμακευτικού βαθμού αλάτια κατάλληλα για θαλασσινά ενυδρεία.