210 93.32.860 Ώρες Λειτουργίας: Δευ-Παρ: 9.30 - 21.00 / Σαβ: 9.30 - 18.00

Popondichthys furcatus - Forktail rainbow

Διαθεσιμότητα

Μη διαθέσιμο
6,00 €

Γρήγορη Επισκόπηση

SKU: LIV709
Characteristics
Scientific Name Pseudomugil furcatus
Synonym Popondetta furcata, Popondichthys furcatus
Common Name Forktailed Rainbow Fish, Forktail Blue Eye
Family Pseudomugilidae
Origin New Guinea
Adult Size 5 cm
Social Peaceful
Lifespan 3 years
Tank Level Middle
Minimum Tank Size 100L
Diet Omnivore
Breeding Spawners
Care Easy
pH 7.0 – 8.0
Temperature 24-26 deg C

Άλλες Πληροφορίες

Άλλες Πληροφορίες

Κατασκευαστής Aquario.gr