210 93.32.860 Ώρες Λειτουργίας: Δευ-Παρ: 9.30 - 21.00 / Σαβ: 9.30 - 18.00

Carib Sea Purple up 236ml

10,41 €

Διαθεσιμότητα

Εντός ολίγων ημερών

Γρήγορη Επισκόπηση

SKU: 08328
Shake well before use! Add 1 capful (5ml) per 50 gallons no more than once daily. Place in the sump, near a powerhead outlet, or any high flow area of the system for rapid dispersal. Purple uptm will cause some temporary cloudiness. Check calcium levels regularly. Adjust dosage of purple uptm to maintain calcium levels between 380 ppm and 420 ppm (380 mg/l to 420 mg/l). Do not exceed 420 ppm on a regular basis or significant precipitation will occur. (important! Wait at least 1 hour after using purple up to test calcium levels or erroneously high calcium levels may be indicated.)

Factors for best coralline algae growth:

*purple-up™ does not contain coralline algae. Some living coralline algae must already be living on rocks or aquarium glass.

*high dissolved phosphate levels inhibit the growth of coralline algae (and corals) and favors the growth of nuisance algaes. Check phosphate levels and use phos-buster™ or other products to lower phosphate levels if necessary.

*carbonate hardness levels should be maintained at natural seawater levels 2-2.5 meq/l or higher.

*high nitrogeneous waste levels encourage nuisance algae growth, keep nitrogenous waste levels in check.

*keep ph in the range of normal seawater (8.2).

*light spectrum in the range of 5500ok or higher favors the growth of coralline algae.

*grazing animals such as snails, tangs and reef friendly hermit crabs encourgae coralline algae by consuming competing fast growing nuisance algaes.

*coralline algaes have a life cycle that determines the speed of formation of new colonies. Different species of coralline algaes may grow at different rates. It is not unusual to take several months for pink and purple coralline algaes to reach rapid growth rates.

Άλλες Πληροφορίες

Άλλες Πληροφορίες

Κατασκευαστής CaribSea